luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6612 ha
Intravilan: 642,99 ha
Extravilan: 5969,01 ha
Populatie: 3438
Gospodarii: 2158
Nr. locuinte: 1850
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Sârbi, Uşurei, Şuşani, Stoiculeşti,Râmeştii
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în sudul judeţului Vâlcea
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Zootehnie
Comerţ
Evenimente locale:
Zilele localităţii - ultima duminică din luna iulie a fiecărui an
Facilitati oferite investitorilor:
Chirii simbolice
Impozite mici
Proiecte de investitii:
Construire piaţă agroalimentară
Înfiinţare reţea de canalizare + staţie de epurare
Extindere reţea de alimentare cu apă
Modernizare drumuri de interes local
Alimentare cu gaze naturale
Forare puţ de mare adâncime în satul Stoiculeşti
Înfiinţare azil de bătrâni